Abu Dhabi, United Arab Emirates
‎المحبه ولاغلاَ لكك ماهي لحدٍ سواكٌ . . .