Dubai, Dubai, United Arab Emirates
اتحاد الإمارات للبليارد والسنوكر