Norge
MIFF ønsker å skape større sympati for Israel og det jødiske folk gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten.