بارەگای فەرمی👻باخی گشتی✨ناوەکە هەر لە خۆمان هاتوە دەروازەیەک بۆ کۆمیدیا و دڵخۆشیطان😁 - 👻یەك ئەدمین لێی ئەخوڕێت✅ - حاجی

Stories

بمرم بۆی 🥲🥲
نوقتەی تیابوو بۆم بێنەوە 🥴🥲✅
سکۆرەکانی پوورم 🥲✅

Spotlight