Jeddah, Saudi Arabia

Puncak 🇮🇩 2024
Manchester 🇬🇧 2023
Edinburgh 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 2023
London 🇬🇧 2023
Phuket 🇹🇭 2022
Qatar 🇶🇦 2022
Riyadh 🇸🇦 2021
Sharm Elshaikh 🇪🇬 2021
Dubai 🇦🇪 2020
Tbilisi&Batumi 🇬🇪2019