Profile Picture
moskeebilal072
Alkmaar, Montalbaen 3, Noord-Holland, Nederland
HELP ONS MEE"Degene die een Moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het Paradijs.“ [al-Bukharie en Moslim]

Uitje60+
Mei 2022 voortgang
Help mee als vrijwilliger!
Casco binnen 🤲🏼
Help ons mee!