ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ
13.6k ਗਾਹਕ
Brokko is een comedy podcast van YouTuber Korthom (Thomas Brok) en Lotte Deb, waarin zijn de meest bizarre en merkwaardige verhalen uit hun leven vertellen.
Hoe zijn sommigen eieren wit en anderen bruin?
Hoe zijn sommigen eieren wit en anderen bruin?

Heeft Thomas een sixpack?
Heeft Thomas een sixpack?

Je kan dit lied nooit meer normaal horen..
Je kan dit lied nooit meer normaal horen..

Boos pakketpunt smijt pakket tegen klant aan!
Boos pakketpunt smijt pakket tegen klant aan!

De beste life hack voor studenten!
De beste life hack voor studenten!

"Ik heb mijn eigen ... gedronken"
"Ik heb mijn eigen ... gedronken"

Thomas laat kindje huilen
Thomas laat kindje huilen

“Ik heb wel eens in de zee gepoept!”
“Ik heb wel eens in de zee gepoept!”

Ze sloopte een €200.000 Birkin tas!
Ze sloopte een €200.000 Birkin tas!

“Iedereen deed dit vroeger in SIMS!”
“Iedereen deed dit vroeger in SIMS!”

Deze mandarijn is groen
Deze mandarijn is groen

De aarde is niet rond
De aarde is niet rond

Korthom was een riem kind
Korthom was een riem kind

Korthom: Ik werd aangehouden met een mes
Korthom: Ik werd aangehouden met een mes