നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫിൽട്ടറുകളും ലെൻസുകളും വ്യക്തിഗതമാക്കുക! ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ നിമിഷങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉല്ലാസകരമാക്കുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആയാലും, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃത സൃഷ്ടികൾ ഏതൊരു ഇവന്റിനെയും കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കും.

സർഗ്ഗാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു ലൊക്കേഷനോ നിമിഷത്തിനോ ഒരു സൗജന്യ ഫിൽട്ടർ സൃഷ്ടിക്കുക!

ഫിൽട്ടറുകൾ

ഫ്രെയിമുകളും കലാസൃഷ്‌ടികളും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്‌നാപ്പുകളിലേക്ക് ചേർക്കാനാകും.

ലെൻസുകൾ

സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അനുഭവങ്ങൾ.

Snapchat-ൽ പരസ്യം ചെയ്യുക

Snapchat-ൽ പരസ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ

നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലോ സർവ്വകലാശാലയിലോ പ്രാദേശിക ലാൻഡ്‌മാർക്കിലോ ഏതെങ്കിലും പൊതു സ്ഥലത്തിലോ പ്രതാപം പങ്കിടുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ സൗജന്യമായി സൃഷ്ടിക്കാം, അതിനാൽ ആർക്കും ഒരെണ്ണം സമർപ്പിക്കാനും സ്നേഹം പരത്താനും സഹായിക്കാം!

ഫിൽട്ടറുകൾ

ജന്മദിനങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ, മറ്റേതെങ്കിലും ഇവന്റ് എന്നിവ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫിൽട്ടർ സൃഷ്ടിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഏത് സന്ദർഭവും കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണിത്!

ലെൻസുകൾ

ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ Lens Studio ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലെൻസുകൾ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക.

പ്രചോദനം നേടുക!

കമ്മ്യൂണിറ്റി

ഫിൽട്ടറുകൾ

ലെൻസുകൾ