Profile Picture
srstiftelsen Nonprofit Organization
Stavanger
Vi bidra til et bedre oppvekstmiljø på Sør-Vestlandet ved å tildele gaver til allmennyttige formål gjennom overskuddet fra SpareBank 1 SR-Bank.