Profile Picture
ifedolapo2 Apparel / Fashion
Lagos, Lagos, Nigeria
Luxury Fashion Retailer | Wholesale Retailer | Personal Shopper | Gold Merchant | Fashion Stylist | Fashion Accessories