Profile Picture
bli_med
Norge, Norway
Bli_MEd er et snapkollektiv som ønsker å vise menneskene bak diagnosen. Vi deler åpent, tar opp ulike temaer og viser livet med ME på godt og vondt.🦋

Stories

Mestring av PEM.
Hva er PEM?
Grader av ME