Profile Picture
bli_med
Norge, Norway
Bli_MEd er et snapkollektiv som ønsker å vise menneskene bak diagnosen. Vi deler åpent, tar opp ulike temaer og viser livet med ME på godt og vondt 🦋

Stories

ADHD & ME
Pårørende del2 - jeg ligger her i mørket
temadag om pårørende